Woningbeheer

Het uitbesteden van het woningbeheer is erg prettig als u bijvoorbeeld regelmatig of voor langere tijd in het buitenland verblijft, of eigenaar bent van meerdere woonobjecten. Onder woningbeheer verstaan wij het financieel, administratief, commercieel en technisch beheer. Dit beheer vereist dus een brede, professionele aanpak en gespecialiseerde kennis. Voor een optimale dienstverlening werken we daarom samen met enkele specialisten in deze markt: Beheer mijn vastgoed en Am-ster Beheer services. Deze samenwerking resulteert in een accuraat beheer en tevreden klanten.

Uiteraard kunt u ook van onze verhuurservice gebruik maken als u al met een andere beheerder samenwerkt.

Hieronder vatten wij de genoemde beheersaspecten voor u samen.

Financieel En Administratief Beheer

Het innen en administreren van binnengekomen huurpenningen, en de verrekening van eventueel gemaakte kosten wordt volledig door ons verzorgd. Eens per kwartaal ontvangt u een duidelijk kostenoverzicht. Wij signaleren het niet, of niet tijdig betalen van de huur en verlenen assistentie bij incassomaatregelen, indien nodig.

Technisch Beheer

De beheerder draagt zorg voor het inspecteren van uw woning bij verhuurmutaties. In overleg met u verhelpen wij eventuele technische storingen en coördineren we de onderhoudsopdrachten. Wij werken hierin zoveel mogelijk samen met onze bovengenoemde vaste, betrouwbare onderhoudsbedrijven.

Commercieel Beheer

Indien de huur wordt beëindigd zal de woning door ons worden geïnspecteerd aan de hand van het bij de incheck (oplevering) opgemaakte inspectierapport, en wordt vastgesteld of de woning in goede staat is achtergelaten. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan zorgt de beheerder ervoor dat de woning -op kosten van de huurder- alsnog in goede staat wordt opgeleverd.

Status check van de woning:
De beheerder agendeert al haar beheercontracten op einddatum, en neemt bij een naderend vrijkomen van de woning vroegtijdig contact op met de huurder. Op deze manier wordt de kans op leegstand verkleind en hebben wij voldoende tijd om weer een betrouwbare huurder voor u te vinden.